INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2023 Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
      Ropczyce, dnia 17 października 2023 r.
PIW E.322/1/23                                                
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2023 z dnia 17 października 2023 r.
(zakup samochodu CIĘŻAROWEGO – CARGO)
 
 1. ZAMAWIAJĄCY: 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach
ul. Mickiewicza 57a, 39-100 Ropczyce
tel. 17/2218981; faks 17/2218635
e-mail: sekretariat@piw-ropczyce.pl
prosi o złożenie oferty na dostawę samochodu ciężarowego - cargo. Zapytanie ofertowe składane jest wg procedury udzielania zamówienia o wartości do 130 000,00 zł netto.
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Ofertę z ceną należy sporządzić w formie tabeli (wzór w załączniku nr 2)  w języku polskim. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych poniżej w zapytaniu.
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera; może być przesłana faksem, pocztą elektroniczną lub może być doręczona osobiście na adres Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
 1. Miejsce złożenia oferty – sekretariat w siedzibie Zamawiającego.
 2. Termin złożenia oferty: do 25 października 2023 r. do godz. 13:00. Dopuszcza się złożenie oferty na adres e-mail w wersji elektronicznej lub faksem i dosłanie całości dokumentacji pisemnej do dnia  27 października 2023 r.
 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU
Katarzyna Oleś-Bizoń tel. 660 477 166,  e-mail: sekretariat@piw-ropczyce.pl
 1. WYMAGANIA PODSTAWOWE
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2023 z dnia 17 października 2023 r.
 
 1. GWARANCJA
1) na wady fabryczne samochodu – min. 36 miesięcy
2) na wady fabryczne lakieru – min. 12 miesięcy
3) na perforację blachy – min. 96 miesięcy
 
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 1. W pierwszej kolejności pod uwagę brana będzie oferta dot. samochodów fabrycznie nowych rocznik 2023.
 2. Podstawowym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena samochodu o tym samym standardzie.
 3. Istotnym argumentem będzie udzielona przez sprzedającego gwarancja na samochód.
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje za pośrednictwem ogłoszenia na stronie internetowej oraz pisemnie na adres oferentów.
 
 1. DODATKOWE INFORMACJE
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania zakupu w przypadku wątpliwości dotyczących rzetelności oferty i prawdziwości danych zawartych w w/w tabeli.
 2. Wybrany oferent jest zobowiązany dostarczyć pojazd do siedziby zamawiającego.
 3. Płatność za przedmiot oferty nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia   dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru samochodu.
 4. Realizacja  - do 30 listopada 2023 r.
 5. Termin związania z ofertą do dnia 30 listopada 2023 r.
 6. Odbioru samochodu dokona osoba upoważniona.
 7. Dodatkowych informacji udzielają osoby upoważnione do kontaktu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Ropczycach
           dr n. wet. Katarzyna Oleś-Bizoń
 

Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka Cookies
[zamknij]